DOBRO DOŠLI NA STRANICE ŽUPE BRUSNICA
  Povijest župe
 
 

BRUSNICA

Priređeno prema u tekstu navedenim izvorima i prema knjizi: Franjo Marić, Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća, Sarajevo-Zagreb 2004., str.749-751.; usp. Katolički tjednik, god.III (XXV), br.38., 19. rujna 2004., str.22-23.; Ambrozije Benković: Naselja Bosne i Hercegovine sa katoličkim stanovništvom – Katoličke župe Bosne i Hercegovine i njihove filijaje od XII. vijeka do danas, Đakovo 1966. Noviji podaci na temelju osobnog župnikova saznanja budući da je sav župni arhiv nestao u ratu 1992.- 1995.

Predpovjest župe: Današnje područje župe Rođenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Velikoj Brusnici pripadalo je najvjerojatnije župi Vinska koja je postojala u XVII. stoljeću te kao župa pripadala samostanu u Sutjesci (prema izvještajima do sredine XVII. st. skradinskog biskupa i administratora Bosne fra Tome Ivkovića, i biskupa fra Marijana Maravića).
Početkom XIX. stoljeća postoji župa Podvučjak kojoj pripadaju sela Brusnica s 15 kat. obitelji i 127 katolika te Vrela s 19 kat. obitelji i 120 katolika (prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine). Ukupno katolika: 247.
U drugoj polovici XIX. stoljeća Brusnica ima 37 kat. obitelji ili 206 katolika a dio je župe Potočani te Vrila s 25 kat. obitelji ili 190 katolika a dio je župe Žeravac (prema Šematizmu Bosne Srebrene 1864.). Ukupno katolika: 396.
Krajem XIX. stoljeća župi Žeravac pripadaju Vrila (170 katolika), te Vučjak i Dobra Voda (286 katolika), a župi Svilaj pripada Brusnica (450 katolika) – tako prema Imeniku klera i župa za 1885.g. Ukupno katolika: 906.
Početkom XX. stoljeća (Imenik klera i župa za 1910.g.) u župi Žeravac selo Vrela broji 305 katolika i 300 pravoslavaca) a Vučjak i Dobra Voda 424 katolika i 200 pravoslavaca, te u župi Svilaj selo Brusnica broji 600 katolika i 284 pravoslavaca. Ukupno katolika tada a na području današnje župe Brusnica: 1329 (pravoslavaca 784).
 

 

Povjest župe: ŽUPA ROĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE OSNOVANA 1910.
CRKVA ROĐENJA MARIJINA (ili ? IMENA MARIJINA – prema: Franjo Marić, Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća, Sarajevo-Zagreb 2004., str.749-751 i fra A. Benković, v.gore) SAGRAĐENA 1911. SRUŠENA U POTRESU 1964.
DUŠA 2272. .(V.OPĆI ŠEMATIZAM KATOLIČKE CRKVE U JUGOSLAVIJI 1939.)
DRUGA CRKVA ROĐENJA B.D.M. GRAĐENA OD 22.08.1966., POSVEĆENA 27.05.1973. ŽUPNA KUĆA GRAĐENA 1960.- 1962.
ČASNE SESTRE DRUŽBE SLUŽAVKI MALOG ISUSA 1959.- 1963.
PREMA ŠEMATIZMU 1961.: BRUSNICA MALA BROJI 343 KATOLIKA, BRUSNICA VELIKA 651, DONJI KLAKAR 15, DOBRA VODA (KLAKAR I ZELENGORA) 609 ŠTO UKUPNO IZNOSI 1638 KATOLIKA NA PODRUČJU OVE ŽUPE.
PREMA OPĆEM ŠEMATIZMU KATOLIČKE CRKVE U JUGOSLAVIJI 1974. ŽUPA BROJI 1450 DUŠA OD KOJIH JE 110 ODSUTNO.
CRKVENI OBJEKTI: CRKVA, ŽUPNA KUĆA (18.07.1992.), VJERONAUČNA DVORANA (17.07.1992.) - UNIŠTENI U PRVOJ GODINI RATA 1992.
ŽUPA TERITORIJALNO OBUHVAĆA: VELIKU BRUSNICU, DOBRU VODU, KLAKAR I VRELA na području Republike Srpske i MALU BRUSNICU na području Federacije.
IMA TRI KATOLIČKA GROBLJA S KAPELAMA: SV. JOSIPA (naselje Riječani), SV. ANTE (naselje Čitluk) I SV. ANE (D.VODA, kapela totalno uništena u ratu 1992.). PRVE DVIJE KAPELE TEMELJITO OBNOVLJENE I POSTAVLJENE NOVE GROBLJANSKE OGRADE 2005. U DOBROJ VODI NA LOKACIJI STARE DRVENE KAPELE NAPRAVLJENA NOVA OD SUVREMENIH MATERIJALA I BLAGOSLOVLJENA NA BLAGDAN SV. ANE I JOAKIMA 26.07.2007. GROBLJE U DOBROJ VODI SADRŽI ZANIMLJIVE NADGROBNE SPOMENIKE, CIJELO JE OGRAĐENO ŽIČANOM OGRADOM.
SADA JE U ŽUPI 30 DUŠA (11/2008.) NA 16 LOKACIJA U VELIKOJ BRUSNICI.
DVA DUHOVNA ZVANJA: VLČ. MATO MAJIĆ, SVEĆENIK VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE; S. MIRKA KRAJINOVIĆ, DRUŽBA KBLJ.

MARKO HRSKANOVIĆ
(16.09.2003.- ...)

 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden